• Szukany cytat:
Widziałem wiel­kich ak­torów grających sa­mych siebie. Wte­dy uj­rzałem, jak by­liby ma­li, gdy­by nie by­li ta­cy wielcy. Autor: Stanisław Jerzy Lec
Uważaj­cie, aniołowie bar­dziej sza­tanom niż ludziom są bliscy. Autor: Stanisław Jerzy Lec