REKLAMA

  • Szukany cytat:
Nie ta­ki anioł słaby, jak go malują. Autor: Jan Twardowski
Bez miłości człowiek jest jak nieboszczyk na wakacjach. Auto cytatur: Erich Maria Remarque
Bez szmin­ki ak­torzy sta­ja się mało roz­garnięty­mi dziećmi. Autor: Alfred Hitchcock
Biada temu, kto zadowolony jest z siebie; taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu. Autor: Vincent Van Gogh
Bije zegar godziny, my wtedy mawiamy: "Jak ten czas szybko mija" - a to my mijamy. Autor: Stanisław Jachowicz
Bo miłość sądzi sercem, nie oczyma. Autor: William Shakespeare
Bóg chrześci­jański jest tak ab­surdal­nym Bo­giem, że po­winien zos­tać zniesiony na­wet jeśli istnieje. Autor: Fryderyk Nietzsche
Bogactwa nigdy nie dały cnoty, ale cnota nieraz dała bogactwa. Autor: Klementyna Hoffmanowa
Bogactwo jest jak morska woda: im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie. Autor cytatu: Artur Schopenhauer
Brak poczucia humoru nie zawsze jest dowodem powagi. Autor cytatu: Antoni Słonimski
Brak poczucia humoru nie zawsze jest dowodem powagi. Autor: Antoni Słonimski
Bywają wady więcej warte jak niektóre cnoty. Autor: Władysław Walenty Fedorowicz

REKLAMA

REKLAMA