REKLAMA

  • Szukany cytat:
I cudzy anal­fa­betyzm ut­rudnia pisanie. Autor: Stanisław Jerzy Lec
Pi­sarz to nie człowiek. A jeżeli już - to ta­ki, w którym jest wielu ludzi na­raz, choć za wszelką cenę sta­ra się być jedną osobą. Z pi­sarzem jest jak z ak­to­rem tra­gicznie uciekającym od włas­ne­go ob­ra­zu w lus­trze; kręci się, wy­gina, od­chy­la do tyłu - i na­poty­ka od­bi­cie swo­jej twarzy w kryształowym żyrandolu. Autor: Francis Scott Fitzgerald
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Autor: Anonim
Praw­da mu­si przez­wy­ciężyć ty­siące przeszkód, by dos­tać się na pa­pier, a z pa­pieru do głowy. Autor: Georg Christoph Lichtenberg

REKLAMA

REKLAMA