• Szukany cytat:
Diabeł się prze­biera za anioła, gdy chce duszę ludzką na zgubę wyprowadzić. Autor: Józef Ignacy Kraszewski