• Szukany cytat:
Człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w niebie nie będą wie­dzieć, co z tobą zrobić. Autor: św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Mały dług stwarza dłużnika, duży wroga. Autor cytatu: Publiusz Syrus
Miłość ko­biety uczy­ni z mężczyz­ny anioła, miłość zaś mężczyz­ny - uczy­ni z niej męczennicę. Autor: Oscar Wilde
Miłość sprawia, że czas mija niepostrzeżenie; czas sprawia, że miłość mija niepostrzeżenie. Autor: Dorothy Parker