• Szukany cytat:
Życie jest tylko przechodnim półcieniem, Nędznym aktorem, który swoją rolę przez parę godzin wygrawszy na scenie, W nicość popada powieścią idioty, Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą. Autor: William Shakespeare (Szekspir)
Z mężczyzną na­leży ko­muni­kować się wprost, a nie by­le jak. To nie ko­bieta, co chwy­ta w lot każdą dyg­re­syjkę, każdą alu­zyjkę i nie zgu­bi ni­ci prze­wod­niej, o nie. Autor: Katarzyna Grochola
Za największego wroga mają ludzie tego, kto mówi im prawdę. Autor cytatu: Ralph Waldo Platon
Zaloty są jak tango: czysty absurd i same esy–floresy. Autor Carlos Ruíz Zafón
Życie jest tylko przechodnim półcieniem, Nędznym aktorem, który swoją rolę przez parę godzin wygrawszy na scenie, W nicość popada powieścią idioty, Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą. Autor: William Shakespeare (Szekspir)